Företagshälsovård

Företagshälsovård -
Vi är övertygade om att vi kan bidra till en bättre arbetsmiljö och högre trivsel i din
organisation

Varför företagshälsovård?


Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. I
dagens arbetsliv blir de äldre allt fler och de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den
utvecklingen leder till att allt färre skall försörja allt fler. Samhället och välfärden är
beroende av att fler äldre frivilligt skall vilja och orka jobba arbeta längre. Även
långtidssjukskrivningar kan bidra till en överbelastning av delar i en organisation. För att
vilja jobba längre eller komma tillbaka snabbare från en sjukskrivning förutsätts det att
man trivs på jobbet och man känner sig motiverad att arbeta. Man skall känna att man är
frisk, stark och orkar. Därför behövs företagshälsovård.

Skapa en hållbar och trygg arbetsplats
En arbetsplats där det finns rum för kreativitet, hållbarhet, trygghet, gemenskap och
effektivitet är en plats man kan trivas på. Där ledare och medarbetare ser och lyssnar på
varandra och strävar mot samma mål. Där man gemensamt ser på organisationsutveckling
och känner sig delaktig. Hälsofrämjande insatser som gemensamma aktiviteter men också
möjligheten att på egen hand ta hand om kropp och sinne.

Mål


          1. Förebygga ohälsa


          2. Fler skall trivas och vilja arbeta längre


          3. Höj motivationen/ engagemanget hos medarbetarna


          4. Sänka sjukskrivningstalen/ sjukfrånvaron


          5. Höja energinivån

En god arbetsmiljö är en arbetsplats där man inte sliter ut sig eller stressar sönder sig.

Hur vi kan bidra till förhöjd trivsel och bättre hälsa bland dina
medarbetare?


Med skräddarsytt (grupp- och individanpassad) program
hjälper vi dig och dina medarbetare nå nya höjder.


Vårt team av 5 professionella coacher har det som krävs för att utveckla och stärka din
personal både fysiskt och mentalt genom teambildande övningar, hälsofrämjande insatser
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi hjälper er att förebygga ohälsa och underlätta
snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Tillsammans håller vi er friska
och starka

I. Fysisk aktivitet


Det är i sig ingen raketforskning men flera studier har visat att fysisk aktivitet
främjar både den mentala och den kroppsliga hälsan. En individ som rör på sig
regelbundet (och helst vistas utomhus samtidigt) mår bättre och generellt har
lättare att prioritera rätt saker både privat och på jobbet.II. Kostvägledning/ inspiration


Rätt kost är i sig den viktigaste delen när det kommer till en välmående och frisk
kropp. “Du blir vad du äter” är inte ett så dumt uttryck faktiskt. I kombination med
fysisk aktivitet är rätt kost ett vinnande koncept för hela kroppen. Kost och vila utgör
faktiskt 70% av det totala välbefinnandet.III. Mental coachning


Tankens kraft är idag mycket underskattad i västvärlden. Det kan i många fall
faktiskt vara en ytterst liten förändring i hur vi tänker för att få storslagna
förändringar i vardagen och livet i stort. Genom att arbeta med att hitta nya
gemensamma tankemönster och diskutera levnadsvanor kan man förändra
kulturellt betingade arbetssätt inom sin organisation samtidigt som man stärker
medarbetaren från grunden.

För vidare information, inspiration, planering och tidsbokning når du oss på
info@pt-romek-fitnessteam.se

Hitta oss

Adress: Oslovägen 44, 45233 Strömstad

Email: info@pt-romek-fitnessteam.se

Organisationsnummer: 559195-5884

Telefon Romek: +4748450374
Telefon Steinar: +4791732077

Treningstider


Måndag: 5:00 - 22:00 

Tisdag: 5:00- 22:00

Onsdag: 5.00 - 22.00

Torsdag: 5.00 - 22.00

Fredag: 5.00 - 22.00


*Centret är bemannad 09:00-19:00

(eller efter överenskommelse)